Stichting

Foregone Conclusion Stichting

Over de stichting

Een persoon wordt voor de rechtbank onschuldig geacht – tenzij het tegendeel bewezen is. Dit is een fundamenteel mensenrecht, waaraan strikt de hand moet worden gehouden.

De stichting “Voorbarige conclusie” is een liefdadigheidsorganisatie zonder winstoogmerk, die zich inzet voor de bestrijding van bevooroordeelde rechtssystemen of, zoals wij het kennen, van voorbarige conclusies. Ons doel is mensen in de wereld die lijden aan vooroordelen die ons denkproces lijken te verbrijzelen, bewust te maken. Wij willen een wereldwijd netwerk opbouwen van mensen die op de een of andere manier met soortgelijke gevallen te maken hebben gehad, en waar zij hun ervaringen kunnen delen.

Foregone Conclusion is een stichting met als doel
a) het verlenen van praktische bijstand aan mensen die verstrikt zijn geraakt in een partijdig rechtsstelsel,
b) platforms op te zetten voor de wereldwijde uitwisseling van ervaringen
c) maak het openbaar in alle soorten sociale media
d) de organisatie van vergaderingen, studiebijeenkomsten en conferenties

Wij zijn ook betrokken bij het helpen en verhogen van de levensstandaard van arme mensen in Afrika door onze hulp aan te bieden.